نمایش دادن همه 22 نتیجه

نمایش 9 24 36

پسته فندقی خام ۱ کیلویی

273,000 تومان
پسته فندقی خام سایز ریزی دارد و گرد تر است.  هم در داخل آجیل هم به صورت مجزا استفاده میشود. یکی از انواع پسته ها میباشد. ایرانی میباشد و یکی از پسته های صادراتی ایران است. خام میباشد.

پسته احمد آقایی خام ۱ کیلویی

279,000 تومان
پسته احمد آقایی خام یکی از انواع پسته ها میباشد و ایرانی است. خام میباشد. خوشمزه ترین و پر طرفدار ترین است و در داخل آجیل و به صورت مجزا نسبت به پسته های دیگر استفاده بیشتری دارد.  

پسته احمدآقایی تنوری ۱ کیلویی

290,000 تومان
پسته احمدآقایی تنوری هم در داخل آجیل هم به صورت مجزا استفاده میشود. ایرانی مباشد. لعاب ندارد ،گرد نمک مختصری بر روی آن دارد ،ترد تر است ، تفت زیادی خورده است و بسیار خوش طعم میباشد.

مغز پسته ی خام ۱ کیلویی

500,000 تومان
مغز پسته ی خام ایرانی است ،نوع پسته اکبری میباشد ،برای انواع آجیل ها مناسب است

پسته اکبری خام ۱ کیلویی

315,000 تومان
پسته اکبری خام هم در داخل آجیل هم به صورت مجزا استفاده میشود. ایرانی مباشد. رتبه ی بالایی نسبت به پسته های دیگر بازار دارد ،کشیده تر ،درشت تر از پسته های دیگه میباشد ، بدلیل کیفیت بالا از پسته های دیگر گران تر است و بسیار خوش طعم میباشد.

پسته اکبری گردی ۱ کیلویی

328,000 تومان
پسته اکبری گردی هم در داخل آجیل هم به صورت مجزا استفاده میشود. ایرانی مباشد. تف خورده و گرد آب نمک دارد ، شور مزه و بسیار خوش طعم میباشد.

پسته احمد آقایی گردی ۱ کیلویی

279,000 تومان
پسته احمد آقایی گردی ایرانی است. از نظر تفت لعاب خیلی کمی دارد و نمکی است و گرد نمک روی آن دارد.

پسته اکبری لعابی ۱ کیلویی

315,000 تومان
پسته اکبری لعابی تف خورده و لعابی و بسیار خوش طعم میباشد. هم در داخل آجیل هم به صورت مجزا استفاده میشود. ایرانی مباشد.

پسته احمد آقایی لعابی ۱ کیلویی

279,000 تومان
پسته احمد آقایی لعابی ایرانی است . تفت خورده و لعاب دار میباشد. خوشمزه ترین و پر طرفدار ترین است و در داخل آجیل و به صورت مجزا نسبت به پسته های دیگر استفاده بیشتری دارد

پسته فندقی تنوری ۱ کیلویی

284,000 تومان
پسته فندقی تنوری سایز ریزی دارد و گرد تر است. به صورت تنوری تفت داده شده و لعاب ندارد. تفت آن نسبت به لعابی بیشتر است و بسیار خوش طعم میباشد. هم در داخل آجیل هم به صورت مجزا استفاده میشود. ایرانی مباشد.

پسته فندقی لعابی ۱ کیلویی

273,000 تومان
پسته فندقی لعابی سایز ریزی دارد و گرد تر است. کیفیت خوبی دارد و تفت آن لعابی است و شور میباشد. هم در داخل آجیل هم به صورت مجزا استفاده میشود. ایرانی مباشد.

پسته فندقی خام نیم کیلویی

136,500 تومان
پسته فندقی خام سایز ریزی دارد و گرد تر است.  هم در داخل آجیل هم به صورت مجزا استفاده میشود. یکی از انواع پسته ها میباشد. ایرانی میباشد و یکی از پسته های صادراتی ایران است. خام میباشد.

پسته احمد آقایی خام نیم کیلویی

139,500 تومان
پسته احمد آقایی خام یکی از انواع پسته ها میباشد و ایرانی است. خام میباشد. خوشمزه ترین و پر طرفدار ترین است و در داخل آجیل و به صورت مجزا نسبت به پسته های دیگر استفاده بیشتری دارد.  

پسته احمدآقایی تنوری نیم کیلویی

145,000 تومان
پسته احمدآقایی تنوری هم در داخل آجیل هم به صورت مجزا استفاده میشود. ایرانی مباشد. لعاب ندارد ،گرد نمک مختصری بر روی آن دارد ،ترد تر است ، تفت زیادی خورده است و بسیار خوش طعم میباشد.

مغز پسته ی خام نیم کیلویی

250,000 تومان
مغز پسته ی خام ایرانی است ،نوع پسته اکبری میباشد ،برای انواع آجیل ها مناسب است

پسته اکبری خام نیم کیلویی

157,500 تومان
پسته اکبری خام هم در داخل آجیل هم به صورت مجزا استفاده میشود. ایرانی مباشد. رتبه ی بالایی نسبت به پسته های دیگر بازار دارد ،کشیده تر ،درشت تر از پسته های دیگه میباشد ، بدلیل کیفیت بالا از پسته های دیگر گران تر است و بسیار خوش طعم میباشد.

پسته اکبری گردی نیم کیلویی

164,000 تومان
پسته اکبری گردی هم در داخل آجیل هم به صورت مجزا استفاده میشود. ایرانی مباشد. تف خورده و گرد آب نمک دارد ، شور مزه و بسیار خوش طعم میباشد.

پسته احمد آقایی گردی نیم کیلویی

139,500 تومان
پسته احمد آقایی گردی ایرانی است. از نظر تفت لعاب خیلی کمی دارد و نمکی است و گرد نمک روی آن دارد.

پسته اکبری لعابی نیم کیلویی

157,500 تومان
پسته اکبری لعابی تف خورده و لعابی و بسیار خوش طعم میباشد. هم در داخل آجیل هم به صورت مجزا استفاده میشود. ایرانی مباشد.

پسته احمد آقایی لعابی نیم کیلویی

139,500 تومان
پسته احمد آقایی لعابی ایرانی است . تفت خورده و لعاب دار میباشد. خوشمزه ترین و پر طرفدار ترین است و در داخل آجیل و به صورت مجزا نسبت به پسته های دیگر استفاده بیشتری دارد

پسته فندقی تنوری نیم کیلویی

142,000 تومان
پسته فندقی تنوری سایز ریزی دارد و گرد تر است. به صورت تنوری تفت داده شده و لعاب ندارد. تفت آن نسبت به لعابی بیشتر است و بسیار خوش طعم میباشد. هم در داخل آجیل هم به صورت مجزا استفاده میشود. ایرانی مباشد.

پسته فندقی لعابی نیم کیلویی

136,500 تومان
پسته فندقی لعابی سایز ریزی دارد و گرد تر است. کیفیت خوبی دارد و تفت آن لعابی است و شور میباشد. هم در داخل آجیل هم به صورت مجزا استفاده میشود. ایرانی مباشد.