نمایش دادن همه 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

تخمه ژاپنی تفت تهران ۱ کیلویی

110,000 تومان
تخمه  ژاپنی تفت تهران ایرانی است. بسیار سبک میباشد. تخمه ژاپنی دانه هندوانه میباشد.

تخمه کلاله سفید ساده ۱ کیلویی

103,000 تومان
تخمه  کلاله سفید ساده ایرانی است و محصول منطقه کلاله است و نوع مرغوب آن میباشد. دانه هندوانه است. تفت آن نمکی میباشد.

تخمه کلاله گلپر ۱ کیلویی

103,000 تومان
تخمه کلاله گلپر ایرانی است و محصول منطقه کلاله است و نوع مرغوب آن میباشد. دانه هندوانه است . با گلپر طعم داده شده است.

تخمه آفتاب گردان گلپر ۱ کیلویی

73,000 تومان
تخمه آفتاب گردان گلپر تخمه کانادایی است و خارجی میباشد. شورمزه است و با طعم گلپر میباشد و جزو تخمه های پر مضرف و پر طرفدار است.

تخمه آفتابگردان خال نمک ۱ کیلویی

80,000 تومان
تخمه آفتابگردان خال نمک کانادایی است و خارجی میباشد. لعاب ندارد و به صورت سنتی یا خال نمک تفت داده شده است و برای افرادی که کم نمک دوست دارند مناسب تر است.

تخمه آفتاب گردان کانادایی ساده ۱ کیلویی

73,000 تومان
تخمه آفتاب گردان کانادایی ساده تخمه کانادایی است و خارجی میباشد. نمکی و تفت خورده است.

تخمه آفتاب گردان سناتور سنتی ۱ کیلویی

80,000 تومان
تخمه آفتاب گردان سناتور سنتی تخمه کانادایی میباشد و خارجی است. ابتدا پوستگیری شده و بعد تفت داده میشود. نمکی میباشد.

تخمه آفتابگردان سوپر ۱ کیلویی

63,000 تومان
تخمه آفتاب گردان سوپر ایرانی است. تفت داده شده است و شوری آن نسبت به تخمه آفتاب گردان پفکی کمتر است.

تخمه ژاپنی تفت تهران نیم کیلویی

55,000 تومان
تخمه  ژاپنی تفت تهران ایرانی است. بسیار سبک میباشد. تخمه ژاپنی دانه هندوانه میباشد.

تخمه کلاله سفید ساده نیم کیلویی

51,500 تومان
تخمه  کلاله سفید ساده ایرانی است و محصول منطقه کلاله است و نوع مرغوب آن میباشد. دانه هندوانه است. تفت آن نمکی میباشد.

تخمه کلاله گلپر نیم کیلویی

51,500 تومان
تخمه کلاله گلپر ایرانی است و محصول منطقه کلاله است و نوع مرغوب آن میباشد. دانه هندوانه است . با گلپر طعم داده شده است.

تخمه آفتاب گردان گلپر نیم کیلویی

36,500 تومان
تخمه آفتاب گردان گلپر تخمه کانادایی است و خارجی میباشد. شورمزه است و با طعم گلپر میباشد و جزو تخمه های پر مضرف و پر طرفدار است.

تخمه آفتابگردان خال نمک نیم کیلویی

40,000 تومان
تخمه آفتابگردان خال نمک کانادایی است و خارجی میباشد. لعاب ندارد و به صورت سنتی یا خال نمک تفت داده شده است و برای افرادی که کم نمک دوست دارند مناسب تر است.

تخمه آفتاب گردان کانادایی ساده نیم کیلویی

36,500 تومان
تخمه آفتاب گردان کانادایی ساده تخمه کانادایی است و خارجی میباشد. نمکی و تفت خورده است.

تخمه آفتاب گردان سناتور سنتی نیم کیلویی

40,000 تومان
تخمه آفتاب گردان سناتور سنتی تخمه کانادایی میباشد و خارجی است. ابتدا پوستگیری شده و بعد تفت داده میشود. نمکی میباشد.

تخمه آفتابگردان سوپر نیم کیلویی

31,500 تومان
تخمه آفتاب گردان سوپر ایرانی است. تفت داده شده است و شوری آن نسبت به تخمه آفتاب گردان پفکی کمتر است.