نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

مغز بادام درختی درشت خام ۱ کیلویی

275,000 تومان
مغز بادام درختی درشت خام این بادام خارجی است و به نام بادام آمریکایی هم معروف است. این نوع بادام زرین است و از رنگ و کیفیت بالایی برخوردار است. سایز آن درشت تر است. هم به صورت مجزا و هم در داخل آجیل استفاده میشود

مغز بادام درختی ریز خام ۱ کیلویی

265,000 تومان
مغز بادام درختی ریز خام این بادام خارجی است و به نام بادام آمریکایی هم معروف است. این نوع بادام زرین است و از رنگ و کیفیت بالایی برخوردار است. سایز آن کوچک تر است. هم به صورت مجزا و هم در داخل آجیل استفاده میشود

مغز بادام درختی ریز لعابی خارجی ۱ کیلویی

265,000 تومان
مغز بادام درختی ریز لعابی خارجی این بادام در بازار به بادام آمریکایی معروف است . سایز ریز دارد . تفت داده شده است و لعاب دارد. داخل آجیل استفاده می شود و خوردن این بادام بدون آجیل های دیگر هم خوشمزه است.

مغز بادام درختی درشت تنوری خارجی نیم کیلویی

152,000 تومان
مغز بادام درختی درشت تنوری خارجی این بادام معروف به بادام آمریکایی است ، بادام سایز درشتی دارد . این بادام تفت داده شده است ولی لعاب ندارد . تفت آن بصورت تنوری است . نمکین است . داخل آجیل استفاده می شود . بدلیل نداشتن لعاب ، بیشتر تفت خورده و ترد تر از مدل لعابی است و خوردن این بادام به تنهایی بسیار دلچسب است.

مغز بادام درختی درشت لعابی خارجی نیم کیلویی

146,500 تومان
مغز بادام درختی درشت لعابی خارجی این بادام در بازار به بادام آمریکایی معروف است . سایز درشتی دارد . تفت داده شده است و لعاب دارد. داخل آجیل استفاده می شود و خوردن این بادام بدون آجیل های دیگر هم خوشمزه است. مصرف بادام با معده ی خالی میتواند سرعت جذب مواد مغذی موجود در آن را در بدن افزایش دهد.

مغز بادام درختی درشت خام نیم کیلویی

137,500 تومان
مغز بادام درختی درشت خام این بادام خارجی است و به نام بادام آمریکایی هم معروف است. این نوع بادام زرین است و از رنگ و کیفیت بالایی برخوردار است. سایز آن درشت تر است. هم به صورت مجزا و هم در داخل آجیل استفاده میشود

مغز بادام درختی ریز خام نیم کیلویی

132,500 تومان
مغز بادام درختی ریز خام این بادام خارجی است و به نام بادام آمریکایی هم معروف است. این نوع بادام زرین است و از رنگ و کیفیت بالایی برخوردار است. سایز آن کوچک تر است. هم به صورت مجزا و هم در داخل آجیل استفاده میشود

مغز بادام درختی ریز لعابی خارجی نیم کیلویی

132,500 تومان
مغز بادام درختی ریز لعابی خارجی این بادام در بازار به بادام آمریکایی معروف است . سایز ریز دارد . تفت داده شده است و لعاب دارد. داخل آجیل استفاده می شود و خوردن این بادام بدون آجیل های دیگر هم خوشمزه است.

مغز بادام درختی درشت تنوری خارجی ۱ کیلویی

304,000 تومان
مغز بادام درختی درشت تنوری خارجی این بادام معروف به بادام آمریکایی است ، بادام سایز درشتی دارد . این بادام تفت داده شده است ولی لعاب ندارد . تفت آن بصورت تنوری است . نمکین است . داخل آجیل استفاده می شود . بدلیل نداشتن لعاب ، بیشتر تفت خورده و ترد تر از مدل لعابی است و خوردن این بادام به تنهایی بسیار دلچسب است.

مغز بادام درختی درشت لعابی خارجی ۱ کیلویی

293,000 تومان
مغز بادام درختی درشت لعابی خارجی این بادام در بازار به بادام آمریکایی معروف است . سایز درشتی دارد . تفت داده شده است و لعاب دارد. داخل آجیل استفاده می شود و خوردن این بادام بدون آجیل های دیگر هم خوشمزه است. مصرف بادام با معده ی خالی میتواند سرعت جذب مواد مغذی موجود در آن را در بدن افزایش دهد.